اتاق عمل و استریل
اتاق عمل و CSSD
 
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع ومجهز به هفت اتاق عمل که 4 اتاق عمل فعال درشیفتهای صبح و3 اتاق فعال در شیفتهای عصر ویک اتاق فعال در شیفتهای شب می باشد .

کارکنان بخش : رئیس بخش دکتر حسین پارسا متخصص جراحی عمومی -فوق تخصص جراحی عروق استادیار تمام وقت جغرافیایی و سرپرستار بخش منوچهر همتی کارشناس پرستاری و دارای 18سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 1 پرستار و 33 نفر کاردان و کارشناس اتاق عمل و28 نفر کاردان و کارشناس بیهوشی و6 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی می پردازند .
در حال حاضر بیماران با تشخیص جراحی عمومی ،جراحی توراکس ،جراحی عروق ارولوژی و چشم و...در این بخش به صورت سرپایی با نامه پزشک ویا به صورت مشاوره از مراکز دیگر واز بخشهای بستری واورژانس پذیرش می شوند .
 
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دستگاه های لاپاراسکوپی ،میکروسکوپ جراحی ، CRMجهت تصویر برداری در اتاق عمل ،مانیتور دیواری ،یک دستگاه ECG و 4 دستگاه DC شوک و 8دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، تلفن ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
 
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و 500-501 را بگیرید .