معرفی مرکز
 

 معرفی مرکز آموزشی درمانی ولایت

این مرکز بیمارستان آموزشی - درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر قزوین می باشد که احداث آن در زمینی به مساحت 55000 متر مربع و با زیر بنای 24000 متر مربع در سال 82 در پی سفر مقام معظم رهبری ، در شهرک مینودر مورد تصویب قرار گرفت و ساخت آن درسال 84 آغاز و بهره برداری از آن در بهمن 90 انجام گرفت.
این مرکزدارای 11 درمانگاه تخصصی ، بخش اورژانس و تحت نظر، 7اتاق عمل ،  و 2 اتاق عمل چشم، آندوسکوپی و کولونوسکوپی و 11 بخش بستری و بخش های شیمی درمانی، تصویربرداری ، آزمایشگاه و داروخانه و ... می باشد . این مرکز در 8 طبقه طراحی و ساخته شده است
.

راهنمای طبقات :

 طبقه زیر زمین شامل بخش شیمی درمانی ، تصویربرداری ، فیزیولوژی ،  آزمایشگاه، رختکن های مرکزی ، فیزیوتراپی ،بازتوانی قلبی و ریوی ، مرکز تولید گازهای طبی ، رختشویخانه ، انبارها ، آشپزخانه ، ، سالن های غذاخوری ، سردخانه جسد و سالن تشریح ، امحاء زباله ، کاخداری ، بایگانی مدارک پزشکی و موتورخانه می باشد .
·  طبقه همکف شامل داروخانه ، اورژانس ، تحت نظر ، بخش آندوسکوپی، درمانگاهها ، واحدهای اداری و مالی ، دفتر ریاست و مدیریت ، نمازخانه ، اتاق کنفرانس ، سالن آمفی تئاتر ، کتابخانه ، کلاسهای درس  می باشد .
· طبقه اول شامل بخش اتاق اعمال جراحی ،
CSR می باشد.
· طبقه دوم شامل دفتر مدیر خدمات پرستاری ،دفتر سوپروایزر آموزشی و دفتر سوپروایزر بالینی  و کارشناس کنترل عفونت  بخشهای مراقبت ویژه (
I.C.U، C.C.U ) ، بخش قلب ، اتاق گروه قلب می باشد .
· طبقه سوم شامل بخش بستری جراحی زنان و مردان ، اتاق گروه جراحی می باشد .
· طبقه چهارم بخش بستری داخلی زنان و مردان ، اتاق گروه بیهوشی ، اتاق گروه داخلی  می باشد .
· طبقه پنجم شامل بخش هماتولوژی ،بخش اورولوژی می باشد .
· طبقه ششم شامل پاویون ها می باشد .