داخلی زنان

بخش بستری داخلی زنان

 

محل استقرار و فضای بخش: این بخش در طبقه چهارم بیمارستان واقع و دارای 32 تخت بستری فعال که شامل 31 تخت عادی ( 28 تخت در اتاق عمومی و 3تخت در اتاق خصوصی ) و یک تخت ایزوله می باشد .


برای دسترسی به اطلاعات بیشتر بخش داخلی زنان  اینجا کلیک نمایید


 

کارکنان بخش:

کارکنان بخش

تخصص یا سابقه

رییس بخش

جناب آقای دکتر حمیدرضا حداد (فوق تخصص ریه)

سرپرستار بخش

سرکار خانم سومن کریمی (کارشناس پرستاری)

پرستاران بخش

16 نفر

خدمات بخش

8 نفردر حال حاضر بیماران در سرویسهای ریه ، گوارش ، روماتولوژی،غدد واعصاب وروان در این بخش بستری و مراقبت می شوند .

امکانات و تجهیزات: ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دو دستگاه مانیتور پرتابل ،یک دستگاه ECG و دو دستگاه DC شوک و یک دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، تلفن ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .

تماس با بخش:جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی مورد نظر را بگیرید .
 

شماره بخش / شماره تخت

شماره تلفن

بخش پرستاری

362-361

تخت 9تا 12

345-346

تخت 18خصوصی

350

تخت 27 ایزوله

355-356

تخت 1تا 4

341-342

تخت 13تا 16

347-348

تخت 19تا 22

351-352

تخت 28خصوصی

357

تخت  5 تا 8

343-344

تخت 17خصوصی

349

تخت 23 تا 26

353-354

تخت 29-32

358