جراحی مردان
بخش بستری جراحی مردان


 
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع و دارای 32 تخت بستری فعال که شامل 31 تخت عادی ( 28 تخت در اتاق عمومی و 3 تخت در اتاق خصوصی ) و یک تخت ایزوله می باشد .
 رئیس بخش: دکتر داود محمدی  فوق تخصص جراحی توراکس
سرپرستار بخش: خانم سپیده اسماعیلی کارشناس پرستاری 
 در حال حاضر بیماران جراحی عمومی ( کلوسیست ،آپاندیسیت ) ، توراکس ( ریه و قفسه سینه) ، جراحی عروق( تنگی کاروتید) در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود  دستگاه مانیتور پرتابل ، دو دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و دو دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، تلفن ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5426-5425 را بگیرید .