سی سی یو
بخش CCU
 
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع و دارای 10 تخت فعال که یک آن تخت در اتاق ایزوله می باشد .
 
رئیس بخش: آخانم دکتر فقیهی فوق تخصص قلب وعروق
سرپرستار: بخش آقای افشین قربانی  کارشناس پرستاری 

 
 در حال حاضر بیماران در سرویسهای  ، قلب و جنرال با مشکلات تنفسی و کاهش سطح هوشیاری وهمچنین بیمارانی با شرایط خاص جهت پیشگیر ی از بروز عوارض ویا پیشرفت بیماری در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
 
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دستگاه مانیتور دیواری ،دستگاه ونتیلاتور رافائل دستگاه ونتیلاتور پرتابل دستگاه نبولایزر ودستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و دستگاه ساکشن پرتابل ودستگاههای پمپ انفوزیون سرنگ وپمپ انفوزیون سرم و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و ،  سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
 
مقررات خاص بخش:   ساعت ملاقات از ساعت 12:00 تا ساعت 12:00 می باشد . ملاقاعات کنندگان محترم حین ملاقات سکوت لازم رارعایت کرده و از تلفن همراه استفاده نکنند همچنین در این بخش بیمار مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشد. همراه بیمار در اسرع وقت دفترچه بیمه بیمار به ایستگاه پرستاری تحویل دهد.  
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5464-5463را بگیرید .