معرفی معاون آموزشی پژوهشی مرکز
4
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر سپیده حاجیان
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت
مدرک و رشته تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی مرتبه علمی : استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
شرح وظایف
پست الکترونیک: s.hajian@qums.ac.ir
تلفن تماس:   33790620 -028     داخلی : 5047
آدرس: قزوین-مینودر- کوی الهیه میدان تعاون مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت