امور اداری

واحد اداری


 
معرفی واحد
 

با استعانت از درگاه خدواند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اجرای آئین نامه های اداری و استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین،ایجاد برقراری عدالت و افزایش رضایتمندی کارکنان بیمارستان و بمنظور مرتفع نمودن مشکلات تمامی پرسنل شاغل در این مرکز برای نیل به اهداف سازمانی و نیروی انسانی و با همفکری ،مشارکت و تعاملات سازنده این واحد از زمان افتتاح با بکارگیری افراد مجرب و متعهد  نسبت به انجام وظایف محوله شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در سیستم نظام سلامت کشور عزیزمان ایران باشیم.


امور اداری
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم پرستو شاکری
سمت: مدیر امور عمومی آموزشی درمانی مستقل ولایت
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی
 تلفن تماس:   33790614-028   
آدرس: قزوین-مینودر- کوی الهیه میدان تعاون مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت
 

اهم وظایف و اختیارات: 

 1. رسیدگی به پیشنهدات و تقاضای مربوط به مسائل اداری کارکنان

 2. تهیه وتنظیم برنامه های مختلف جهت هماهنگی واحد های تحت سرپرستی

 3. شرکت در جلسات و کمسیون های اداری

 4. نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای مربوط به شرکت های خدماتی

 5. کنترل حضور وغیاب کارکنان

 6. ارسال به موقع آمار اداری

 7. رسیدگی به یشنهادات و تقاضاهای مربوط به کارکنان

 8. امضا وپاراف مکاتبات ونظارت بر حسن انجام واحدهای اداری از جمله :
  واحدهای کارگزینی، دبیرخانه، ماشین نویسی،امور نقلیه، نگهبانی،خدمات، تاسیسات شرکتهای خدماتی،مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای

       شماره تماس:02833790620-داخلی 5020   شماره تماس مستقیم:02833790614


 
کارگزینی
 

 کارگزین: زهرا حیدری- سمیه نوروزی - نسرین فریدونیا
 

اهم وظایف و اختیارات: 

 1. بررسی مدارک و مستندات پرسنلی ،شروع به کار و ارتقاء گروه

 2. صدور ابلاغ های تشویقی،ابلاغ های انتصاب و عضویت و تعیین محل خدمت

 3. تهیه وتنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

 4. صدور احکام پرسنلی کارکنان بازنشستگان کارکنان جدید الاستخدام مشمولین حالات استخدامی

 5. اجرای قوانین ومقررات اداری و استخدامی،تشویقات ارتقاء حقوق ،اعمال مرخصی ها ، انتصابات

 6. ارزیابی مدارک مستخدمین دولت ،احتساب سنوات خدمتی ،اعمال فوق العاده ها

 7. محاسبه کارکرد و اضافه کار پرسنل

 8. اعلام شروع به کار پرسنل جدید و پایان کار پرسنل خروج از سیستم


       شماره تماس:02833790620-داخلی 5021-5022-5023  دبیرخانه
 

    مسئول دبیرخانه: فاطمه ابراهیم بیگی

 
اهم وظایف و اختیارات: 

 1. ثبت و دریافت و ارسال کلیه نامه ها

 2. صدور گواهی تعهد حقوقی

 3. صدور گواهی اشتغال

 4. تایپ کلیه نامه ها

 5. بایگانی نامه ها

 6. صدور گواهی فوت

 7. تحویل کلیه نامه

 8. پذیرش بیماران اسکرین و درمانگاه

 شماره تماس :02833790620-داخلی 5024