آندوسکوپی

آندوسکوپی

محل استقرار و فضای فیزیکیبخش آندوسکوپی در طبقه همکف بیمارستان واقع گردیده و دارای سه دستگاه آندوسکوپ جهت آندوسکوپی ودو دستگاه کولونوسکوپی ،و یک دستگاه برونکوسکوپ جهت برونکوسکوپی و یک دستگاه دئونوسکوپ هرکدام دراتاق وفضای مجزا که مجهز به کنسول های مختص اتاق عمل می باشد را داراست و همچنین دارای دو اتاق جهت بیماران قبل وبعد از پروسیجر می باشد.
کارکنان بخش : رئیس بخش دکتر علی اکبر حاج آقامحمدی  متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش  سرپرستار بخش خانم معصومه کشاورزکار کارشناس پرستاری و دارای 22 سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 3 پرستار و2 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران در شیفتهای صبح روزهای غیر تعطیل از شنبه تا پنجشنبه و شیفت های عصر روزهای یکشنبه و چهارشنبه تا ساعت 18به ارائه خدمت می پردازند و ضمنا این بخش در شیفتهای عصر وشب همه روزه وبه صورت 24 ساعته در روزهای تعطیل روزهای تعطیل به صورت آنکالی برای بیماران با وضعیت اورژانسی با تشخیص پزشک خدمت رسانی می کنند.
نوبت دهی : بخش آندوسکوپی به مراجعین به صورت حضوری با در دست داشتن نسخه پزشک (متخصص گوارش یا داخلی مرکز) نوبت دهی می کند.
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص یک دستگاه مانیتور پرتابل،دو دستگاه ساکشن پرتابل ویک دستگاه الکترو شوک  و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و و ... می باشد .
تماس با بخش :  جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 14با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 542 را شماره گیری فرمایید.