آزمایشگاه
 
آزمایشگاه
محل استقرار و فضای فیزیکی:
آزمایشگاه در طبقه زیر زمین بیمارستان واقع گردیده و ودارای دو بخش آزماشگاه و پاتولوژی جهت ارائه خدمات به بیماران میباشد.
کارکنان بخش :
مسئول فنی آزمایشگاه آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده ساروخانی دارای مدرک دکترای بیوتکنولوژی و  دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مسئول فنی بخش پاتولوژی خانم دکتر ندا نصیریان پاتولوژیست ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین سوپروایزر آزمایشگاه آقای بهرام حسین بیگی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی دارای 15سال سابقه کارمی باشد که به صورت شبانه روزی به بیماران بستری وسرپایی خدمات رسانی می کنند.
قستهای مختلف بخش آزمایشگاه ومسئولین مربوطه:
مسئول فنی:

دکتر محمد رضا ساروخانی


سوپروایزر
بهرام حسین بیگی

بیوشیمی:

امیرعلی اعتمادی پور

مجید آسیابانها

محمدباقر ذوالقدر
مرضیه اسلامی

در این بخش پارامترهای بیوشیمی بالینی کلاسیک و پارامتر های اختصاصی بیوشیمی بالینی انجام میشوند . بهبود مستمر روشهای آنالیز از طریق جایگزینی و به روز کردن تجهیزات و همچنین انتخاب و ارائه تستهای جدید از جمله وظایف این بخش محسوب میشوند .
این بخش مجهز به دستگاه های اتوآنالایزر، الکترولیت آنالایزر، بلاد گاز آنالایزر، نفلومتر و اسپکتروفتومتر میباشد.

 هورمون شناسی،ایمونولوژی و تومورمارکرها:

مرضیه اسلامی

بهرام حسین بیگی

فاطمه کلهر

مهدی سلیمانی

در این بخش پارامتر های هورمون شناسی و تومور شناسی مورد آزمایش قرار میگیرند. سرولوژی بیماریهای عفونی و ایمونولوژی با بهره گیری از روشهای ECL و ELISA از دیگر عرصه های این مجموعه است .
این بخش مجهز به دستگاه های الکسیس 2010 و الایزا ریدر و الایزا واشر میباشد.

خون شناسی و انعقاد

پروین آقاخانی

مرضیه اسلامی

زهرا عباسپور
عباس شهسواری

در این بخش تستهای CBC ، لام خون محیطی ، اندازه گیری سرعت رسوب گلبولی ، تعیین گروه خونی و برخی تستهای اختصاصی نظیر لیشمانیوز و مالاریا عرضه های این بخش محسوب میشوند .
ین بخش مجهز به سل کانتر سیسمکس و سدیمان ریدر میباشد، از دیگر تجهیزات مهم این بخش دستگاه کواگولومتر فول اتومات ACL 7000  است که قادر به انجام تست های انعقادی از جمله PT – PTT – Fibrinogen میباشد.


میکروب شناسی:

فاطمه کلهر
مریم رضازاده
اسماء دلشاد

در بخش میکروبشناسی روشهای مهم آزمایش در رابطه با باکتریولوژی ، و همچنین رنگ آمیزی ذیل نلسون جهت تشخیص عامل بیماری سل ارایه میگردد.

آنالیز ادراری و انگل شناسی:
عباس شهسواری
اسماء دلشاد
اکرم شهسواری
زهرا عباسپور
پروین آقاخانی

آنالیز کامل ادرار همراه با تستهای مربوط به تشخیص انگل ها و خون مخفی (
Occult Blood) در مدفوع و همچنین آنالیز مایع منی (اسپرموگرام) در این بخش انجام میگیرد.

 بانک خون:

اکرم شهسواری

 زهرا عباسپور

مریم رضازاده

میریعقوب رضوی

با توجه به ، به راه افتادن بخش شیمی درمانی و هماتولوژی در این مرکز و نیز فعال بودن اتاق عمل، ارایه فراورده های خونی مناسب و سازگار با بیماران بر عهده این بخش میباشد.

پاتولوژی:

مسئول فنی پاتولوژی:


دکترندا نصیریان

پاتولوژیست:

دکتر فاطمه سمیعی-دکتر مهسا وحدتی نیا-دکترندا نصیریان


این بخش  بزرگترین بخش پاتولوژی استان است که توسط 3 متخصص پاتولوژی و 3 کارشناس مجرب آزمایشگاه توانایی ارائه انواع خدمات پاتولوژی و سیتولوژی، فروزن و رنگ آمیزی های اختصاصی را به مراجعین دارد.
این بخش مجهز به دستگاه های میکروتومLEICA  ، تیشیوپروسسور، تیشیوفروزن LEICA و پارافین دیسپنسر میباشد.

پرسنل فنی :

مهدی سلیمانی- میریعقوب رضوی
نمونه گیری از بیماران سرپایی توسط کارشناسان آزمایشگاه در این بخش صورت گرفته و راهنمایی های لازم توسط همکاران به مراجعه کنندگان محترم داده میشود.
در بخش جداسازی مراحل اولیه جداسازی نمونه ها بر اساس استاندارد های تدوین شده توسط کارشناسان آزمایشگاه انجام شده و نمونه ها به تفکیک تحویل بخش مربوطه داده میشوند.
پذیرش  

این بخش از دو قسمت "پذیرش پاتولوژی" و "پذیرش آزمایشگاه" تشکیل شده است که توسط همکاران پذیرش اداره میشود. کلیه نمونه های دریافتی از سوی بخش های بستری بیمارستان در این بخش تایید و ثبت الکترونیکی میشوند، در ضمن مراجعین سرپایی با توجه به برنامه زمانبندی پس از نوبت گرفتن از مسئول پذیرش در ساعات 8-10 روز های کاری مورد پذیرش و خدمات رسانی قرار میگیرند.
پذیرش پاتولوژی:

آذر گودرزی نیا


پذیرش آزمایشگاه:
عبدالله ملکی
میثم عبداللهی


خدمات بخش


حامد فرمانی

حسین سمیعی

تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 728-732را شماره گیری فرمایید.