تحت نظر

تحت نظراورژانس


محل استقرار و فضای بخش  :این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع و دارای 22 تخت بستری فعال که شامل 21 تخت عادی ( 11 تخت زنان و 10 تخت مردان ) و یک تخت ایزوله می باشد .
کارکنان بخش : رئیس بخش دکتر سعیده رضوان نژاد و سرپرستار بخش خانم مریم اکبرشاهی کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دارای 17 سال سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 20 پرستار و 7 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی می پردازند .
در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی عمومی ،داخلی، قلب، نفرولوژی، هموتولوژی و ارولوژی در این بخش پذیرش می شوند 
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود 1دستگاه ونتیلاتور پرتابل ،15دستگاه مانیتور دیواری و 3 دستگاه مانیتور پرتابل ، 1 دستگاه ECG و 2 دستگاه DC شوک، 1 دستگاه ساکشن پرتابل، 1 دستگاه پمپ سرنگ، یک دستگاه پمپ سرم ویک دستگاه نبولایزر و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستارو ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 597-596 را بگیرید .