تماس با ما
 
تلفن های تماس:

مرکز تلفن بیمارستان 028-33790620-30
دفتر ریاست و مدیریت 028-33790612   ---   028-33790610
دفتر پرستاری 028-33790617
امور اداری 028-33790614
دفتررسیدگی به شکایات 028-33790635
فکس 028-33790611
تلفن همراه رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات 09104681226
تلفن رسیدگی به شکایات طرح تحول 1590

آدرس : قزوین ،مینودر، کوی الهیه ، بلوار 22 بهمن ، میدان تعاون، مرکز آموزشی و درمانی ولایت
پشتیبانی سایت: Ali32024@yahoo.com