داخلی مردان


بخش بستری داخلی مردان

 

محل استقرار و فضای بخش: این بخش در طبقه چهارم بیمارستان واقع و دارای 32 تخت بستری فعال که شامل 29 تخت عادی  ( 28 تخت در اتاق عمومی و 3تخت در اتاق خصوصی ) و یک تخت ایزوله می باشد .

 


کارکنان بخش

تخصص 


رییس بخش

جناب آقای دکتر صمیمی ( فوق تخصص گوارش)


سرپرستار بخش

سرکار خانم زهرا بوکانیان (کارشناس پرستاری) در حال حاضر بیماران در سرویسهای ریه، گوارش ، روماتولوژی بستری می گردند.

امکانات و تجهیزات: ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دستگاه مانیتور پرتابل ، دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک ودستگاه ساکشن پرتابل  و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، تلفن ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
 

تماس با بخش:

جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5490-5491 را بگیرید .