• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۵۸۰۶
نشست كمیته دانشگاهی دانش پژوهی برگزار گردید

اولین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در سال 1401، روز هفتم تیرماه 1401 با حضور اعضای کمیته دانش پژوهی: دکتر عباس علامی، دکتر مهرزاد سرایی، دکتر مریم تفنگچی ها و دکتر سیما رفیعی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه سه طرح دانش پژوهی که در سامانه meded ثبت و فرایند داوری آنها انجام شده بود مطرح و امتیازدهی گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0