دوران

  لطفا صبر کنید ...

  دکتر عبداله دیدبان

  رییس دانشگاه

  دکتر عبداله دیدبان

  رییس دانشگاه

  • پست الکترونیکی : a.didban@qums.ac.ir

  حجت اسلام و المسلمین دکتر حسین حیدری

  رییس دفتر نهاد رهبری

  حجت اسلام و المسلمین دکتر حسین حیدری

  رییس دفتر نهاد رهبری

  • پست الکترونیکی : h.heydari@qums.ac.ir

  دکتر محمدعلی معصومی فر

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

  دکتر محمدعلی معصومی فر

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

  • پست الکترونیکی : m.masomifar@qums.ac.ir

  دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

  رییس دانشکده پزشکی

  دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

  رییس دانشکده پزشکی

  • پست الکترونیکی : ahsjavadi@qums.ac.ir

  دکتر مریم نورخیز محجوب

  معاون غذا و دارو

  دکتر مریم نورخیز محجوب

  معاون غذا و دارو

  • پست الکترونیکی : m.noorkhiz@qums.ac.ir

  دکتر سهیل سلطانی

  رییس مرکز فوریتهای پزشکی

  دکتر سهیل سلطانی

  رییس مرکز فوریتهای پزشکی

  • پست الکترونیکی : s.soltani@qums.ac.ir

  دکتر عبداله کشاورز

  معاون درمان

  دکتر عبداله کشاورز

  معاون درمان

  • پست الکترونیکی : a.keshavarz@qums.ac.ir

  دکتر جلال رحمانی

  معاون بهداشتی

  دکتر جلال رحمانی

  معاون بهداشتی

  • پست الکترونیکی : j.rahmani@qums.ac.ir

  دکتر فاطمه سمیعی راد

  معاون آموزشی

  دکتر فاطمه سمیعی راد

  معاون آموزشی

  • پست الکترونیکی : fsamieefard@qums.ac.ir

  دکتر محمدرضا شیخی

  معاون دانشجویی، فرهنگی

  دکتر محمدرضا شیخی

  معاون دانشجویی، فرهنگی

  • پست الکترونیکی : msheikhi@qums.ac.ir

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  معاون تحقیقات و فناوری

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  معاون تحقیقات و فناوری

  • پست الکترونیکی : sm.mirhashemi@qums.ac.ir

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0