كتابخانه الكترونیك

کتابخانه ها در تقویت آموزش، پژوهش و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای مراجعان به کتابخانه در دانشگاه تاثیر بسزایی دارد.
با فراهم شدن بستر مناسب جهت الکترونیکی شدن منابع دانشگاهی ، امکان دسترسی دانشجویان و اعضای هیات علمی به این منابع آسان تر شد و شاهد رشد و شکوفایی در زمینه ثبت مقالات کاربردی در کشور هستیم.
کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دانشکده ها و بیمارستان های تابعه دانشگاه مستقر می باشد که حاوی منابع چاپی، الکترونیک و دیداری – شنیداری و فایل های pdf میباشد.
کتابخانه های دانشگاه از طریق نرم افزار کتابخانه تحت وب کلیه امور کتابداری را انجام می دهند .سرور مرکزی و یکپارچه کتابخانه های دانشگاه از سال ۱۳۸۹ در اتاق سرور واحد آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات واقع شده، و انجام امور مدیریتی و تنظیمات مورد نیاز سرور به عهده کارشناسان این واحد می باشد.
کتابخانه الکترونیک دانشگاه (افق) تحت وب می باشد و امکان جستجوی منابع کتابخانه های  دانشکده ها و بیمارستان ها را دارد.
آدرس کتابخانه الکترونیک دانشگاه : ofoghlib.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0