ارزیابی وب سایت ها

جهت بررسی وضعیت زیرپورتال های تابعه دانشگاه و بهبود و ارتقای کیفیت مطالب درج شده در زیرپورتال ها ، ارزیابی زیرپورتال ها  توسط کارشناسان پورتال واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دوبار در سال (حدودا تیرماه و آبان ماه ) انجام می پذیرد. براساس معیار های وب سایت های دانشگاهی و شاخص های محتوای استاندارد ، زیرپورتال ها بررسی ، و جداول ارزیابی تکمیل می گردد و در نهایت اسامی مراکز برتر اعلام می گردد. همچنین نقاط ضعف مراکز از طریق مکاتبه به کارشناسان پورتال اعلام اعلام می گردد تا در دوره بعد نسبت به رفع نواقص اقدامات لازم صورت پذیرد.

از بهمن ماه ۱۳۹۲ قرار بر این شد ارزیابی کلیه واحد ها هر ماه یکبار بصورت کامل انجام پذیرد .
بدین منظور چک لیستی بر اساس محتوای زیرپورتال ها و شاخص های وبومتریکس تهیه گردید.
هر دو هفته یک بار از طریق تماس تلفنی و ماهی یک بار از طریق نامه اتوماسیون ،موارد لازم جهت رفع نواقص و مشکلات به رابطین پورتال منتقل می گردد.

 برگزاری ارزیابی های کلی

آبان ماه ۱۳۹۰

تیر و آبان ۱۳۹۱

تیر و آبان ۱۳۹۲

آّبان ۱۳۹۳

تیر ۱۳۹۴

دی ۱۳۹۴

تیر ۱۳۹۵

دی ۱۳۹۵

 برگزاری ارزیابی های ماهانه  ( راهنمای ارزیابی) 

 با توجه به اهمیت رتبه وبومتریکس دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، با برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با شاخص های وبومتریکس به کارشناسان پورتال و ارسال فایل های راهنما و مورد نیاز جهت ساخت صفحات بیشتر با کیفیت بهتر و بارگذاری  بیشتر فایل ها، همچنین ثبت مقالات بیشتر در google scholar ، در ارتقای رتبه وبومتریکس دانشگاه در تلاش هستیم.

 معرفی شاخص های وبومتریکس

 اقدامات جهت ارتقای رتبه

 

امتیاز :  ۳.۴۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0