برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم میزخدمت الكترونیكی

کارگاه "آموزشی آشنایی با مفاهیم میزخدمت الکترونیکی"، در تاریخ یک شنبه 1401/1/28  در سایت رایانه دانشکده پزشکی با حضور مسئولین محترم امور اداری و کارشناسان  برگزار گردید. در این کارگاه موارد مهم درخصوص درج اطلاعات و بروزرسانی صفحات مربوط به میزخدمت الکترونیکی دانشگاه بیان شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0