معرفی خدمت

مسئول ارائه خدمت

مهندس مریم قلی پور  
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری  
پست الکترونیک : ma.gholipour@qums.ac.ir  
تلفن تماس : 02833344623 – 5-33336001 داخلی 2366

 فلوچارت و مراحل گردش کار

 پرسش های متداول

 راهنمای تغییر کلمه عبور


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0