• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 
برگزاری جلسه ی همفكری و تصمیم گیری پروژه های جدید حوزه فناوری اطلاعات
در تاریخ 1400/11/16 جلسه ی همفکری مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جناب آقای مهندس علویری با کارشناسان فناوری اطلاعات این حوزه برگزار گردید.

در تاریخ 1400/11/16 جلسه ی همفکری مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جناب آقای مهندس علویری با کارشناسان فناوری اطلاعات این حوزه برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی روند پروژه های قبلی، درخصوص پروژه های جدید، همفکری و تصمیم گیری به عمل آمد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0