• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 
اولین دوره آموزشی نحوه كار با پورتال جدید دانشگاه برگزار شد
دوره های آموزشی ساخت صفحات در پورتال جدید و ساخت فرم های الکترونیکی برای کارشناسان پورتال برگزار گردید

اولین دوره آموزشی نحوه کار با پورتال جدید دانشگاه با حضور تعدادی از کارشناسانان پورتال مراکز تابعه دانشگاه برگزار شد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0