• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 
جلسه كمیته وبومتریكس دانشگاه در پاییز 99 با هدف ارائه راهكارهای افزایش محتوای علمی پورتال برگزار شد.

در تاریخ 28 آبان 99، جلسه ی کمیته وبومتریکس دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای کمیته در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی ، تغییرات اخیر در شاخص های جهانی وبومتریکس مورد بررسی قرارگرفت و درخصوص ارتقای رتبه دانشگاه، تصمیمات مهمی تصویب شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0