• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 
برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی و استراتژیك شورای فناوری اطلاعات

در تاریح 31 شهریور 99، جلسه پایش برنامه عملیاتی و استراتژیک شورای فناوری اطلاعات، با حضور جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،  جناب آقای دکتر خونساری و همراهان ایشان در واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برگزار گردید.

در این جلسه مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات جناب آقای مهندس علویری درخصوص میزان دستیابی به اهداف 5 ساله و عملیاتی سال 98، بیان نمودند همچنین برنامه ها و فعالیت های منتخب اعضای کمیته مطرح گردید.
اصلی ترین هدف گنجانده شده در برنامه استراتژیک دانشگاه که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات پیگیری و اجرا می شود، "ارتقاء رتبه وبومتریکس دانشگاه" می باشد. در این جلسه موانع و مشکلات موجود برای تحقق این هدف تبین و مورد بررسی قرار گرفت.همچنین بر اساس سامانه پایش عملیاتی وزارت بهداشت (HOP)  در سال 1398 ، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات توانسته است با تحقق 96.4 درصد از اهداف عملکرد موفقی در تحقق اهداف داشته باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0