• ساعت : ۱۱:۱۲:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
فرد دارای اندیشه های معنوی و باورهای دینی، از سطح سلامت بالاتری برخوردارست

فاطمه نظری، کارشناس مسؤول سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، اظهار کرد: تحقیقات متعددی در سراسر جهان و در فرهنگ های مختلف نشان داده است که فردی که باورهای دینی و معنوی قوی تری دارد، معمولا از سطح سلامت بالاتری برخوردارست. وی افزود که اندیشه های معنوی و باورهای دینی می توانند با ایجاد آرامش و امید در زندگی فرد شود و زمینه ساز ارتقای سطح سلامت روانی و معنوی و در نتیجه، ارتقای کلی سطح سلامت را به همراه داشته باشد.

نظری تصریح کرد: انسان معنوی در شرایط نامساعد و سختی های زندگی از روش های متفاوتی استفاده می کند؛ به همین دلیل، زمانی که خیلی از افراد به آسانی تسلیم می شوند و از پا می افتند، انسان معنوی سپر نمی اندازد و تسلیم شرایط نمی شود.

وی گفت: فرد معنوی هنگامی که با چالش های زندگی روبرو می شود، از روش های مختلفی که منطبق بر باورهای عمیق اوست، استفاده می کند. هدف از این نوع مقابله ها آن است که فرد بتواند آرامشی را که به دنبال شرایط سخت زندگی از دست رفته است، دوباره به دست آورد.

 

اختلال در آرامش، در بحبوحه استرس های زندگی

کارشناس مسؤول سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان قزوین، بیان کرد: معمولا در مواقعی که انسان با استرس های زندگی مواجه می شود، آرامش خود را از دست می دهد و احساسات منفی زیادی مانند: اضطراب، اندوه، نا امیدی و خشم را تجربه می کند؛ اما وقتی که از فاز حاد مساله عبور می کند و آرامتر می شود، قادر به تفکر و دستیابی به راه حل هایی برای بیرون آمدن از شرایط نامطلوب خواهد بود.

 

استفاده از دین و معنویت، یکی از سالم ترین و موثرترین روش مقابله با هیجان مدار

این کارشناس گفت: یکی از سالم ترین و موثرترین مقابله با هیجان مدار، استفاده از دین و معنویت است که می تواند منبع آرامش و اطمینان قلبی باشد.

نظری اظهار کرد که مقابله های معنوی به صورت های مختلفی از جمله دعا و نیایش، توکل و توسل، به انسان کمک می کند تا بتواند زندگی سالم تر، شادتر، امیدوارانه تر، بانشاط تر و بامعناتری داشته باشد؛ زیرا مقابله های معنوی، به تجربه های سخت و دشوار زندگی، معنای متعالی می دهد؛ به حفظ و بقای آرامش انسان کمک می کند؛ منجر به خوشبینی و مثبت اندیشی می شود؛ مانع از پریشانی انسان می شود و نوعی پیوند و ارتباط بین دنیای مادی و فرامادی ایجاد می کند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0