• ساعت : ۱۱:۳۲:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۴۷۷۳
در استان قزوین
كارشناسان سلامت روان، در تمامی بسته های حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد آموزش دیدند

گروه سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در روزهای 18، 19 و 25 اردیبهشت1401، نشست های آموزشی برای کارشناسان سلامت روان استان، در سه حوزه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد برگزار کرد.

در این رابطه، دکتر لادن محمدی زاده، رییس گروه سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت:  این نشست ها، به منظور توانمندسازی کارشناسان سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد و بسته های تکمیلی نیز در ماه های آتی آموزش داده خواهد شد.

وی اذعان کرد که دستورالعمل هایی، نظیر: مداخله روانشناختی برای خانواده متوفیان بیماری کرونا، بهبود یافتگان ناشی از این بیماری و بسته های اعتیاد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفته دکتر محمدی زاده، در پایان نیز بر ضرورت انجام دقیق دستورالعمل ها در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت و رعایت فلوچارت ها تاکید شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0