• ساعت : ۱۲:۵۰:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 
در شهرستان قزوین
از مدیران، كارشناسان و بهگران برتر، در همایش بهداشت حرفه ای، تجلیل شد

مهندس بهروز پورارجمند، مسؤول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: روز 20 اردیبهشت 1401 و در هفته سلامت، در همایش بهداشت حرفه ای از مدیران، کارشناسان و بهگران برتر تجلیل شد.

به گفته این مقام مسؤول، این همایش به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای برگزار شد و از مهندس محسن گل پور، مدیرعامل مواد مهندسی مکرر؛ مهندس سیدعلیرضا تقوی، مدیرعامل آوند سازان نوآور البرز؛ مهندس احمد محمدی، مدیرعامل نام آوران صنعت کاسپین؛ مهندس نرجس ایوبی، مهندس نسرین هادی، مهندس الناز شرینی، اعظم کیماسی و مهندس فهیمه نوروزی، کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع، و همچنین محمود گنجی، بهگر و مهندس المیرا خاکعلی، کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قزوین بر اساس ارزیابی انجام شده در سال 1400 تجلیل شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0