• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
هیأت علمی پژوهشی بر اساس رشته های تخصصی مورد نیاز مراكز تحقیقاتی، جذب خواهد شد

دکتر عبدالله دیدبان، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سیصدمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه، ضمن قدردانی از اقدامات حوزه تحقیقات و فناوری، بر جذب هیأت علمی پژوهشی بر اساس رشته های مورد نیاز و تخصصی مراکز تحقیقاتی به منظور دستیابی به اهداف تحقیقات و فناوری در فراخوان‌های جذب تأکید کرد.

 

هزینه کرد در حیطه بیماری های غدد و متابولیسم با محوریت دیابت

در این نشست، دکتر سیدمهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با تصریح به اینکه اولویت معاونت در جذب هیأت علمی پژوهشی بر مبنای نیاز مراکز تحقیقاتی خواهد بود؛ با توجه به برنامه ماموریت مداری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از هزینه کرد سهم یک درصد از بودجه این وزارت خانه در حیطه بیماری های غدد و متابولیسم با محوریت دیابت خبر داد.

وی همچنین گزارشی در مورد شاخص‌های ارزشیابی پژوهشی دانشگاه در سال 1400 ارائه کرد و بر لزوم درج صحیح نام مرکز علمی یا دانشگاهی که از طریق آن، مقاله به مجله ارسال شده است (افیلیشین) در مقالات چاپ شده، تأکید کرد.

دکتر میرهاشمی در پایان به مراکز تحقیقات و دانشکده ها فرصت داد تا زمان برگزاری نشست بعدی شورای پژوهش دانشگاه در شهریور ماه امسال، در خصوص طرح‌های معوقه تعیین تکلیف کنند.

سیصدمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز شش تیر 1401 در سالن همایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0